Kees2

Sociologie

Halverwege de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw was sociologie een enorm populaire studie. In die tijden van grote veranderingen was men geïntrigeerd door het inzicht dat sociologie bracht over het ontstaan maatschappelijke veranderingen en hoe deze het gedrag van mensen beïnvloeden. In de studie sociologie leer je maatschappelijke vraagstukken te verklaren en bestudeer je hoe wij met elkaar samenleven in de maatschappij of in een mini maatschappij: bedrijven en organisaties.

Wat weinig mensen weten is dat studies als bestuurskunde en verandermanagement grotendeels ontstaan zijn door de wetenschappelijke kennis die sociologie heeft gebracht. In de jaren '80 en '90 groeiden echter juist deze studies enorm ten koste van sociologie.

En toch besloot ik eind jaren '80 om sociologie te gaan studeren omdat het me boeide welke invloed we als mensen op elkaar hebben en hoe de omgeving waarin we leven vervolgens ons weer beïnvloedt. De studie sociologie gaf me als het ware "de bril" om de verschillen in de samenleving en de verschillen tussen landen en hun inwoners te beschouwen en te verklaren. Als socioloog ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen beslissingen en oplossingen aan te dragen voor samenleving en organisaties. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering.

De Rotterdamse sociologie besteed daarbij relatief veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid, waardoor deze beleidsgerichte sociologen vaak bij de bij de overheid, non-profit organisaties of onderzoeksinstituten aan de slag gaan. Als afgestudeerde socioloog ging ik halverwege de jaren '90 (een periode waarin de arbeidsmarkt en de carrieremogelijkheden met name ook voor hoger opgeleiden weer bijzonder ongunstig waren) uiteindelijk aan de slag bij de gemeente Rotterdam, waar ik nu bijna al weer 25 jaar werk in diverse functies.

Kom meer te weten over sociologie!

" Een socioloog is iemand die, als er een mooie dame de kamer binnenkomt, naar alle andere mensen in die kamer kijkt en hun reacties probeert te analyseren...."

Zo typeerde iemand ooit een socioloog

user1Wat niet veel mensen weten is dat Prof.dr. W.S.P. (Pim) Fortuyn socioloog was en bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaarden bij de overheid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam was. In 1994 studeerde ik bij hem af..

Mijn scriptie Zorg en Doelmatigheid die ik onder leiding van Fortuyn schreef is hier te downloaden

ExpandOnlinewintaanbestedingErasmusUniversiteit
Kees1