www.quak.info

item1

Homepage van Kees Quak

Landhuis de Oliphant.

Landhuis "De Oliphant" werd in 1591-1592 gesticht door Cornelis van Coolwijck,  een in Delft wonende rentmeester van de Heerlijkheid Heenvliet.. Landhuis "De Oliphant" ontleent waarschijnlijk zijn naam aan het huis dat Cornelis van Coolwijck te Delft bewoonde, namelijk "In de Gulden Oliphant" aan de Voldersgracht. De originele gevelsteen die naast een olifant met een burcht op zijn rug ook het wapen van Delft bevat, prijkt overigens ook nu nog boven de deur in de toren van het landhuis.

Het landhuis is in zijn geschiedenis menigmaal in andere handen overgegaan, waaronder ook een afstammeling van de familie Quak. Een totaal andere bestemming kreeg het landhuis toen de dames Hofkes, als erven van hun oom Ary Quak, het in 1899 verkochten aan de Hollandse Melkfabrieken, die het pand als fabrieksruimte ging gebruiken.

De oprukkende industrie in het gebied rond Rozenburg vormde in de jaren 60 van de vorige eeuw een ernstige bedreiging voor het landhuis, dat toen reeds op de Monumentenlijst stond. In 1973 werd besloten tot verplaatsing van "De Oliphant" naar het Zuiderpark. In 1975 werd met het afbreken ervan begonnen. Dat geschiedde vrijwel steen voor steen. In oktober 1977 stond het fraaie landhuis in zijn oude glorie te prijken op zijn nieuwe plek aan de Kromme Zandweg 90.

rq3

Het landhuis De Oliphant is herbouwd bij het Zuiderpark en is thans een restaurant en trouwlocatie.