Stamboom familie Quak

De stamboom van de familie Quak is na veel speur en zoekwerk en mede dankzij veel internetcontacten met (verre) familieleden min of meer compleet met het achterhalen van de lijn tot de vermoedelijke oudste stamvader uit 1520 (Aren Janszn. "in de" Quack) die aan de basis staat van onze familie. Deze stamvader was schepen van de polder De Quack, een gebied in de buurt van het Quackjeswater op Voorne-Putten, tussen het huidige Hellevoetsluis en de badplaats Rockanje. Meer over de naam Qua(c)k is te vinden op de pagina die via de link hierboven geopend kan worden.

.Toch zijn nog niet alle vragen definitief beantwoord. Zo blijft het de vraag of echt alle Qua(c)ken die van Voorne Putten komen eenzelfde stamvader hebben of dat er ook anderen zijn die de familienaam Qua(c)k hebben aangenomen. Zo zijn er een aantal Quack-ken uit de 16e of 17e eeuw te vinden die soms ook zijn uitgegroeid tot een omvangrijk geslacht maar waarvan het verwantschap met onze stamvader niet vaststaat.

Er zijn naast onze stamvader nog naamdragers te vinden uit Den Briel, Zwartsluis, Vlaardingen en Nijmegen die mogelijk verwant zijn maar waarvan het bewijs nog niet gevonden is.

Zo was de zeeheld Maarten Harperstz. Tromp (1598-1653 een kind van Jannetje Barentsdr. Quak. Zij was een dochter van burgemeester Adriaen Cornelisse Qua(c)k uit den Briel. Uit dit geslacht zijn nog meer beroemheden voortgekomen. De zoon van Adriaen Cornelisse Quack was de bekende postmeester Jacob Quack (1652) die ook Schepen van Rotterdam is geweest. Zijn halfbroer, Cornelis Adriaensz. Quack, werd doctor in de medicijnen en later Schepen van Vlaardingen. Onduidelijk is ook of het latere patriciersgeslacht Quack die lang rond Nijmegen en Odenkirchen in Duitsland hebben gewoond afkomsitg zijn uit de Brielsche tak. Hoewel genealogiche bronnen hierover elkaar tegenspreken meen ik toch dat, mede op grond van Duitse bronnen, er zeker een kans is dat er wel degelijk een verwantschap is.

Dan is er nog een Vlaardingse tak van Qua(c)k-ken, die naast de eerder genoemde burgemeester Quack van Vlaardingen en zijn nazaten, al rond 1600 voorkwamen in Vlaardingen. Of hier een relatie is met onze eigen stamboom is ook onduideljk.

Interessant is ook een Quack uit Zwartewaal. Ook daarvan is de relatie met onze stamvader onduidelijk maar tijdens het speurwerk naar de stamboom van mijn moeders kant kwam ik erachter dat deze Quack wel in haar stamboom voorkomt.

Dan is er nog een laatste raadsel. Ook in Noord-Holland blijkt de naam Quack voor te komen. Dat is een geslacht met een stamvader uit Huisduinen, nabij Den Helder. Of er verwantschap is tussen de Quacken van Voorne-Putten en Noord-Holland en op welke wijze dan is niet duidelijk . Toch is het een erg interessante vraag of ook deze tak uiteindelijk ook verwant blijkt te zijn.

Kortom, er blijft genoeg over om uit te zoeken. Om emer te weten te komen over de herkomst van de naam Qua(c)k , het eventuele familiewapen, de polder De Quack op Voorne Putten, de binding met Landgoed de Oliphant en natuurlijk de stamboom zelf kun je de linken op de pagina bovenaan aanklikken.