Stamboom familie Quak

De stamboom van de familie Quak is na veel speur en zoekwerk en mede dankzij veel internetcontacten met (verre) familieleden min of meer compleet met het achterhalen van de lijn tot de vermoedelijke oudste stamvader uit 1520. Toch zijn nog niet alle vragen definitief beantwoord.

Zo blijft het de vraag of echt alle Qua(c)ken die van Voorne Putten komen eenzelfde stamvader hebben of dat er meerdere stamvaders zijn die de familienaam Qua(c)k hebben aangenomen. In de praktijk blijken heel veel mensen die ik de laatste jaren via internet heb ontmoet en die de naam Quak, Quack of zelfs Kwak dragen uiteindelijk te zijn herleiden tot dezelfde stamboom als de onze. Zo blijkt uit een akte van 3 april 1606 dat burgemeester Adriaen Cornelisse in 't Vosgen Quack van Den Briel (rond 1600) zich de neef noemt van Maarten Harperstz. Tromp (1598-1653).

Maarten Harperstz. Tromp zijn moeder was Jannetje Barentsdr. Quak. Zijn oom Leendert Quak was een directe voorvader van onze familie en ook de genoemde burgemeester Adriaen Cornelisse Qua(c)k. moet dan dus familie zijn en eveneens een oom van Maarten H. Tromp.

De zoon van Adriaen Cornelisse Quack was de bekende postmeester Jacob Quack (1652) die ook Schepen van Rotterdam is geweest. Hier is veel literatuur over te vinden. De postmeester Jacob Quack had een halfbroer, Cornelis Adriaensz. Quack ( Adriaen Cornelisse) trouwde na het overlijden van zijn vrouw opnieuw) en die werd doctor in de medicijnen en later Schepen van Vlaardingen. Ook deze is dus van dezelfde voorouders. Overigens wordt Adriaen Cornelisse Quack later in zijn testament als Arent Kornelis Kwak geschreven. Zijn zoon Jacob Quack gaat echter de geschiedenis in met de schrijfwijze Quack, dat geeft al aan hoe de naam Qua(c)k in vele vormen voorkomt. Daartentegen wordt zijn (half)broer Cornelis Adrieansz Quack weer regelmatig als Cornelis Kwak geschreven. Het is daardoor een bijzonder ingewikkelde stamboom.

Een hele interessante vraag of de stambomen van de families met de achternaam Qua(c)k uit Noord-Holland (met een stamvader uit Huisduinen, nabij Den Helder) en Nijmegen, Gelderland (met een stamvader uit Odenkirchen Duitsland) uiteindelijk met elkaar verbonden zijn. Hier is al vele jaren het nodige speurwerk naar gedaan maar ook daarover is nog steeds geen defintief uitsluitsel te geven omdat niet duidelijk is wat voor 1500 precies nog aan verwantschap kan zijn geweest.

Kortom, er blijft genoeg over om uit te zoeken. Klik hiernaast om meer te weten te komen over de herkomst van de naam Qua(c)k , het eventuele familiewapen, de polder De Quack op Voorne Putten, de binding met Landgoed de Oliphant en natuurlijk de stamboom zelf.