www.quak.info

item1

Homepage van Kees Quak

Historie en oorsprong van de naam Quak.

Uit de stamboom blijkt dat een van de oudste gevonden stamvaders schout en schepen (nog het best te omschrijven als een soort kruising tussen een ambtenaar en een officier van justitie) en dijkgraaf van de Polder De Qua(c)k was. Deze polder ligt tussen het huidige Hellevoetsluis en Rockanje in en werd in 1475 bedijkt. Bewust heb ik de letter C in de naam Quack tussen haakjes gezet omat er ook veel bronnen zijn die melding maken van de polder Quak. In het huidige schrijfgebruik heet de polder echter Quack, net als het ernaast gelegen Quackjeswater.

Het lijkt aannemelijk dat de herkomst van de achternaam Quak dus een directe relatie heeft met het feit dat een van de eerste stamvaders schout, schepen en dijkgraaf van De Qua(c)k was en in allerlei actes zie je terug dat de naam In de Quak of Uit de Quak (waarmee de polder werd aangeduid) gebruikt werd als familienaam voor de afstammelingen van deze Quak.

Blijft natuurlijk de vraag waarom de polder De Qua(c)k is genoemd. Het meest aannemelijk is toch wel dat de polder zijn naam heeft gekregen door een zinspeling op de slikgrond of een verwijzing is naar de vogelsoort kwak, een reigersoort. In dat geval zou De Quack en het nabije Quackjeswater naar de hier broedende vogelsoort genoemd kunnen zijn.

Klik door voor nog meer info.

rq3

Het wapen van de familie Quak is terug te vinden in een van de gebrandschilderde ramen van de Ned. Herv. Kerk in Oostvoorne