www.quak.info

item1

Homepage van Kees Quak

Is het nu Quack, Quak of Kwak?

In de verschillende genealogische bronnen die de basis vormen voor de stamboom zoals die tevinden is op de website onder het kopje " Stamboom Quak" zijn zowel schrijfwijzen Quak en Quack gevonden. Zoals algemeen wordt aagenomen kan dit veroorzaakt worden omdat op het moment dat achternamen vastgelegd werden in registers  een ambtenaar vaak iets opschreef zoals hij dacht dat goed was maar ook door nieuwe spellingsgewoonten. Zo zou het kunnen dat de naam Quack langzaam aan door latere nakomelingen als Quak wordt geschreven. Opvallend is echter dat voor de polder zowel de naam Quak als Quack terug te vinden is. Het kan dus ook zijn dat men het gewoon niet zo nauwkeurig nam met de spelling in de historie.

In de stamboom is mij verder een geval bekend waarin de afstammelingen van een Quak rond 1900 van de ene op de andere generatie overgingen op de achternaam Kwak. Ook dat kan slordigheid zijn of gewoon niet goed kunnen spellen van de ambtenaar of het niet kunnen controleren van de spellingswijze door de aangever.

rq3

Op het eiland Voorne is nog een grenspaal te vinden die de randen van de polder de Quack markeerden. Deze grenspaal staat op Landgoed Strypemonde te Rockanje, en staat dus niet meer op de originele plek.