Stamboom familie Quak

De directe lijn van de stamvader tot mijzelf is hieronder te zien in de opsomming van vader op zoon. De stamboom begint voor 1500. 

Officieel werd de burgerlijke stand en de invoering van de achternaam in Nederland op 18 november 1811 ingevoerd tijdens de kortstondige regering van koning Lodewijk Napoleon Bonaparte. Echter, veel mensen hadden lang voor deze tijd  al achternamen, die echter niet officieel geregistreerd waren. Tot die tijd werd het patroniemensysteem vaak gebruikt. Een patroniem of vadersnaam geeft aan hoe de vader van de naamdrager heet en is dus afgeleid van de naam van de vader. Voorbeelden hiervan in onze stamboom zijn Bouwen Arenszoon en Arent Bouwenszoon. 

De toevoeging in de Quack en uit de Quack verwijzen nagenoeg zeker naar de polder waar de eerste stamvaders zijn opgegroeid. Zeker omdat Bouwen Arentszoon Schepen van de Quack was.

De gehele stamboom van de familie Quack is te vinden op mijn persoonlijke homepage op Geanet. Hier zijn de vorderingen in de zoektocht naar de verschillende takken van de familie Quak te vinden en is de lijn van mijzelf tot de stamvader en zijn familie in de vijftiende eeuw te vinden. Ook van de andere zijtakken en van de familie van mijn moeders kant als ook de familie van de kant van mijn vrouw probeer ik zoveel mogelijk te achterhalen.

Klik hier om naar Geanet te gaan