Polder de Quak

De polder De Quack was een polder en waterschap in de gemeente Hellevoetsluis (voorheen Nieuw Helvoet) in de provincie Zuid-Holland. De polder De Quack is onstaan door inpoldering rond 1470. Het waterschap is in 1811 ontstaan als de (gedeeltelijke) rechtsopvolger van het gelijknamige Ambacht. Het waterschap was verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de polder.

Nieuw-Helvoet is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, sinds 1959 onderdeel van de gemeente Hellevoetsluis. De opheffing van de gemeente ging destijds met protesten van de dorpelingen gepaard. De gemeente omvatte het gelijknamige dorp plus de polder De Quack, De gemeente werd soms ook wel ‘Nieuw-Helvoet en de Quack’ (of de Quak) genoemd, of ‘Nieuw-Helvoet, de Kwak en het Weergors’.

In 1840 heeft de gemeente Nieuw-Helvoet 100 huizen met 730 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 86/654 (= huizen/inwoners) en polder De Quack 14/76. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.600 huizen met ca. 6.600 inwoners.

We kennen den Quack-polder in de gemeente Nieuw-Hellevoet, die reeds in 1475 door Karel den Stoute ter bedijking is uitgegeven aan Kornelis Gillesen en anderen. Het Quaksche water is waarschijnlijk een overblijfsel van den diepen plas, die toen ten deele en in later jaren geheel is drooggelegd. Op de Quack, een vooruitstekende landtong ten zuiden van den polder, heeft vroeger een kustbatterij gestaan, waarvan nog overblijfselen zichtbaar zijn. Bovendien wordt het Noorder-gat, een van de uitgangen van het Haringvliet, nog wel het Quacksdiep genoemd. En van 5 September 1527 dateert een verklaring door eenige burgers van Zierikzee omtrent de bevaarbaarheid van de Quack afgelegd, naar aanleiding van een proces tusschen Dordt en Den Briel over het stapel- recht. (uit De postmeester Jacob Quack door J. Elias).

Nieuw Hellevoet en de Quack гуп twee aparte Polders , doch werden al meede by een Schout en Secretaris als boven bedient. Zynde in Hellevoet vyf Schepenen en in de Quack drie. (uit “De resolutieen van Holland, 1726)

Ergens in de 17e eeuw, toen ook de Kreek de Goote dicht stoof met duinzand, werd de westelijke dijk van de polder De Quack overstoven. Door de aanleg van de N57 en de N497 in de 20e eeuw is de polder feitelijk in drieën gedeeld. 

Het meest aannemelijk is dat de polder zijn naam heeft gekregen door een zinspeling op de slikgrond of een verwijzing is naar de vogelsoort kwak, een reigersoort. Naast de polder ligt het Quackjeswater.

 

De polder De Quack was door haar ligging in bosrijk gebied en aan het water (Haringvliet / Deltageul) al vroeg aantrekkelijk voor het toerisme. Ook nu nog zijn er diverse bungalowparken, waaronder de voormalige camping De Quack, die sinds kort is overgenomen door Europarcs en nu de Poort van Zeeland heet.