Home

Kees Quak is geboren in 1968. Via mavo, mts, havo, hbo is hij in 1994 afgestudeerd bij Prof. Dr. W.S.P Fortuyn als socioloog aan de Erasmus Universiteit en sinds 1996 werkzaam bij de gemeente Rotterdam, momenteel als directieadviseur voor de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond.

Vanaf  zijn derde jaar geintereseerd in kerkorgel, in de jaren ’90 van de vorige eeuw organist geweest in Schiedam (Opstandingskerk) en plaatsvervangend organist in Vlaardingen (Pnielkerk).  Momenteel als organist actief in verschillende PKN kerken in en rond Barendrecht (waaronder de Triomfatorkerk en Bethelkerk in Barendrecht, de Hoeksteen in Zwijndrecht en de Open Hof kerk in Rotterdam).  Na jaren orgelles te hebben gehad op de muziekschool in Vlaardingen inmiddels sinds 2002 orgelles bij Cor Ardesch in de Grote kerk van Dordrecht.

Behalve informatie over sociologie en de geschiedenis van de achternaam en stamboom van de familie Quak is er op deze website ook informatie te vinden over kerkorgels in het algemeen en die van de Barendrechtse kerken in het bijzonder.

Orgel

Al van kindsaf aan trok het orgel mij. Volgens de overlevering heb ik (toen ik als driejarige mee moest naar de kerk) gezegd dat ik ook orgel wilde spelen. Na jaren zeuren (we hadden thuis geen orgel) kwam er uiteindelijk een orgel en mocht ik naar orgelles..

Thuis heb ik voor de orgelstudie momenteel een Content orgel. Hoe verbeterd digitale orgels voor thuis ook zijn, er gaat niets boven de klank van een echt pijporgel. De aanslag en de unieke ervaring van de wind die je door de pijpen hoort blazen kan nooit geëvenaard worden. Sinds mijn jeugdjaren studeer ik dan ook met meer of mindere regelmaat op kerkorgels en ben ik als organist actief in verschillende kerken rondom Barendrecht

Sociologie

Halverwege de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw was sociologie een enorm populaire studie. In die tijden van grote veranderingen was men gefascineerd door het inzicht dat sociologie bracht over het ontstaan van maatschappelijke veranderingen en hoe deze vervolgens het gedrag van mensen beïnvloeden. In de studie sociologie leer je maatschappelijke vraagstukken te verklaren en bestudeer je hoe wij met elkaar samenleven in de maatschappij en in organisaties. 

Wat weinig mensen weten is dat studies als bestuurskunde en verandermanagement grotendeels ontstaan zijn door de wetenschappelijke kennis die sociologie heeft gebracht. In de jaren ’80 en ’90 groeiden echter juist deze studies enorm ten koste van sociologie.

En toch besloot ik eind jaren ’80 om sociologie te gaan studeren omdat het me boeide welke invloed we als mensen op elkaar hebben en hoe de omgeving waarin we leven vervolgens ons weer beïnvloedt. De studie sociologie gaf me als het ware “de bril” om de verschillen in de samenleving en de verschillen tussen landen en hun inwoners te beschouwen en te verklaren.

Mijn scriptie “Zorg en Doelmatigheid” over werklastmeting in algemene ziekenhuizen en de belangen van verpleegkundigen is hier te downloaden

Als socioloog  ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen beslissingen en oplossingen aan te dragen voor samenleving en organisaties. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering. 

De Rotterdamse sociologie besteed daarbij relatief veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid, waardoor deze beleidsgerichte sociologen vaak bij de bij de overheid, non-profit organisaties of onderzoeksinstituten aan de slag gaan. Als afgestudeerde socioloog  ging ik halverwege de jaren ’90 (een periode waarin de arbeidsmarkt en de carrièremogelijkheden met name ook voor hoger opgeleiden bijzonder ongunstig waren) uiteindelijk aan de slag bij de gemeente Rotterdam, waar ik nu bijna al weer 25 jaar werk in diverse functies.

Genealogie Quak

Stamboom familie Quak

De stamboom van de familie Quak is na veel speur en zoekwerk en mede dankzij veel internetcontacten met (verre) familieleden (zoals de inmiddels overleden Jasper Quak uit Zuidland en zijn neef Bram Vingerling) min of meer compleet met het achterhalen van de lijn tot de vermoedelijke oudste stamvader uit 1520 (Aren Janszn. “in de” Quack) die aan de basis staat van onze familie. Deze stamvader was schepen van de polder De Quack, een gebied in de buurt van het Quackjeswater op Voorne-Putten, tussen het huidige Hellevoetsluis en de badplaats Rockanje. Meer over de naam Qua(c)k is te vinden op de subpagina’s die via hoofdmenu hierboven aangeklikt kunnen worden.

Toch zijn nog niet alle vragen definitief beantwoord. Zo blijft het de vraag of echt alle Qua(c)ken die van Voorne Putten komen eenzelfde stamvader hebben of dat er ook anderen zijn die de familienaam Qua(c)k hebben aangenomen. Zo zijn er een aantal Quack-ken uit de 16e of 17e eeuw te vinden die soms ook zijn uitgegroeid tot een omvangrijk geslacht maar waarvan het verwantschap met onze stamvader niet vaststaat.

Er zijn naast onze stamvader nog naamdragers te vinden uit Den Briel, Vlaardingen en Nijmegen die mogelijk verwant zijn maar waarvan het bewijs nog niet gevonden is.

Zo was de zeeheld Maarten Harperstz. Tromp (1598-1653) een kind van Jannetje Barentsdr. Quak. Zij was een dochter van burgemeester Adriaen Cornelisse Qua(c)k uit den Briel. Uit dit geslacht zijn nog meer beroemdheden voortgekomen. De  zoon van Adriaen Cornelisse Quack was de bekende postmeester Jacob Quack (1652) die ook Schepen van Rotterdam is geweest. Zijn halfbroer, Cornelis Adriaensz. Quack, werd doctor in de medicijnen en later Schepen van Vlaardingen. Onduidelijk is ook of het latere patriciersgeslacht Quack die lang rond Nijmegen en Odenkirchen in Duitsland hebben gewoond afkomstig zijn uit de Brielse tak.

Hoewel een aantal bekende genealogische bronnen (Nienhuis Ruijs, ‘Aanteekeningen van het geslacht Quack’, 1926 en CBG, Ned. Patriciaat, 1962) hierover elkaar tegenspreken heb ik een Duitse genealogische bron (W. Dietz, Chronik der Familie Wuppermann, 1967) gevonden die ook  uitgaat van het verwantschap tussen de Nijmeegse en Brielse tak. Andere aanwijzingen zijn de oriëntatie van dit geslacht op Nederland (tot uitdrukking gebracht in het laten dopen van kinderen in Nederland,  het veelvuldig  zoeken van Nederlandse partners en het zich herhaaldelijk vestigen in Nederland) de typisch voornamen die verwant lijken met voorouders (bijv. Geurt, Willem etc. ) en de naam Quack zelf die in Duitsland ook geen duidelijke herkomst heeft. Ook het wapen van de Nijmeegse tak van Quack-en lijkt met de  vogel erin ook sterk op die van de Voornse Quack-en. Daarnaast is het boek van Nienhuis Ruijs over het geslacht Quack en de verwantschap van de Brielse met de Nijmeegse tak voor mij persoonlijk toch overtuigend gezien het feit dat zij zelf een afstammeling is van de Nijmeegse Quack-en. Het lijkt mij aannemelijk dat hij vanuit de overlevering wellicht ook over de herkomst van zijn voorvader, slechts enkele generaties eerder, heeft gehoord.  Voor mij weegt dit minder dan de suggestieve kritiek van het bureau van genealogie  “dat het verband dat hierin is beschreven tussen de Nijmeegse  en Brielse tak waarschijnlijk volkomen uit de lucht is gegrepen”.  Echte steekhoudende argumenten daarvoor heb ik niet gevonden.

Eerder heb ik ook een geslacht van Qua(c)k-en  genoemd uit Zwartewaal. Tijdens het speurwerk naar de stamboom van mijn moeders kant kwam ik erachter dat  haar overgrootmoeder Kwak afstamt van deze Quack uit Zwartewaal.  Inmiddels heb ik de missing link gelegd met de Quack waarvan mijn vader afstamt. Zijn voorvader en die van mijn oma waren de broers Jan Arents en Jasper Arents Quack die rond 1615 werden geboren.  Daarmee is weer een ontbrekend stukje van de puzzel opgelost.

Nog niet opgelost is het raadsel van een Vlaardingse tak van Qua(c)k-ken, die naast de eerder genoemde burgemeester Quack van Vlaardingen en zijn afstammelingen (afkomstig van Brielsche tak) al rond 1600 voorkwamen in Vlaardingen. Of hier een relatie is met onze eigen stamboom is ook onduidelijk.

Dan is er nog een laatste raadsel. Ook in Noord-Holland blijkt de naam Quack voor te komen. Dat is een geslacht met een stamvader uit Huisduinen, nabij Den Helder. Of er verwantschap is tussen de Quacken van Voorne-Putten en Noord-Holland en op welke wijze dan is niet duidelijk . Toch is het een bijzonder interessante vraag of ook deze tak uiteindelijk ook verwant blijkt te zijn. Ook daar is geen duidelijke aanwijzing voor de herkomst van de naam in deze streek.

Kortom, er blijft genoeg over om uit te zoeken. Om meer te weten te komen over de herkomst van de naam Qua(c)k , het eventuele familiewapen, de polder De Quack op Voorne Putten, de binding met Landgoed de Oliphant en natuurlijk de stamboom zelf kun je de diverse onderdelen in het hoofdmenu  op de pagina bovenaan aanklikken.

Contact

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact met mij opnemen via het websiteformulier:

 

    Om spam te voorkomen vragen we u de
    onderstaande code over te typen.

    captcha