Landgoed de Oliphant en familie Quak

Landhuis “De Oliphant” werd in 1591-1592 gesticht door Cornelis van Coolwijck,  een in Delft wonende rentmeester van de Heerlijkheid Heenvliet.. Landhuis “De Oliphant” ontleent waarschijnlijk zijn naam aan het huis dat Cornelis van Coolwijck te Delft bewoonde, namelijk “In de Gulden Oliphant” aan de Voldersgracht. De originele gevelsteen die naast een olifant met een burcht op zijn rug ook het wapen van Delft bevat, prijkt overigens ook nu nog boven de deur in de toren van het landhuis.

Het landhuis is in zijn geschiedenis menigmaal in andere handen overgegaan, waaronder ook een afstammeling van de familie Quak. Een totaal andere bestemming kreeg het landhuis toen de dames Hofkes, als erven van hun oom Ary Quak, het in 1899 verkochten aan de Hollandse Melkfabrieken, die het pand als fabrieksruimte ging gebruiken.

De oprukkende industrie in het gebied rond Rozenburg vormde in de jaren 60 van de vorige eeuw een ernstige bedreiging voor het landhuis, dat toen reeds op de Monumentenlijst stond. In 1973 werd besloten tot verplaatsing van “De Oliphant” naar het Zuiderpark. In 1975 werd met het afbreken ervan begonnen. Dat geschiedde vrijwel steen voor steen. In oktober 1977 stond het fraaie landhuis in zijn oude glorie te prijken op zijn nieuwe plek aan de Kromme Zandweg 90.

Over melk gesproken, er is nog een andere connectie van de  afstammelingen van Quack met een melkfabriek. De melkfabriek van Quak Melk in Zuidland was ook een begrip voor ouderen in Zuidland . De melkfabriek Quak is opgericht door een van de familieleden uit de Zuidlandse tak van het geslacht van de familie Quak op Voorne Putten. Deze melkfabriek kwam later in handen van de melkunie en werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesloten

Er zijn een paar interessante internetsites die aandacht besteed aan de geschiedenis van Quak melk en de relatie met het dorp Zuidland.  Klik voor deze websites hier en hier