Eben Haëzerkerk

Eben Haezerkerk (CGK)

Van Leeuwen (1966) 

De Eben Haezerkerk is het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde kerk te Barendrecht. Vanaf 1898 kwamen een aantal mensen in een leegstaand kerkgebouw aan de Voordijk bij elkaar en vormden vanaf die tijd de christelijk gereformeerde kerk van Barendrecht.

In 1987 is de huidige Eben Haezerkerk gebouwd op de plek van de oude kerk. 

Het orgel is uit het oude kerkgebouw overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw. De bouwer van het orgel is dhr Willem van Leeuwen in 1966 (werk 531) . De adviseur was destijds dhr Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam.

Vermeldenswaardig is dat bij de overplaasting uit het oude kerkgebouw de houten  ornamenten van het orgel zijn verwijderd. Deze ornamenten zijn in 1996 geplaatst op het Van Leeuwen orgel (1957) in de Ned. Herv. Kerk te Sirjansland dat werd overgenomen van een kerk uit Amsterdam. 

  

Dispositie

Hoofdwerk: Prestant 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Gedekte fluit 4, Octaaf 4, Prestant Quint 2 2/3, Octaaf 2, Sesquialter 2 sterk(doorlopend, laagste octaaf alleen 2 2/3) Mixtuur 5-4 sterk (hoogste koor is dicht gestopt), Trompet 8(en chamade),

Rugwerk: Holpijp 8, Quintadeen 8 (laagste octaaf is holpijp), Koppelfluit 4, Prestant 4, Woudfluit 2, Nasard 1 1/3, Scherp 5 sterk (hoogste koor is dichtgestopt), Dulciaan 8,  tremulant

Pedaal: Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Mixtuur 4 sterk, Bazuin 16, Schalmei 4