Sociologie

Halverwege de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw was sociologie een enorm populaire studie. In die tijden van grote veranderingen was men gefascineerd door het inzicht dat sociologie bracht over het ontstaan van maatschappelijke veranderingen en hoe deze vervolgens het gedrag van mensen beïnvloeden. In de studie sociologie leer je maatschappelijke vraagstukken te verklaren en bestudeer je hoe wij met elkaar samenleven in de maatschappij en in organisaties. 

Wat weinig mensen weten is dat studies als bestuurskunde en verandermanagement grotendeels ontstaan zijn door de wetenschappelijke kennis die sociologie heeft gebracht. In de jaren ’80 en ’90 groeiden echter juist deze studies enorm ten koste van sociologie.

En toch besloot ik eind jaren ’80 om sociologie te gaan studeren omdat het me boeide welke invloed we als mensen op elkaar hebben en hoe de omgeving waarin we leven vervolgens ons weer beïnvloedt. De studie sociologie gaf me als het ware “de bril” om de verschillen in de samenleving en de verschillen tussen landen en hun inwoners te beschouwen en te verklaren.

Mijn scriptie “Zorg en Doelmatigheid” over werklastmeting in algemene ziekenhuizen en de belangen van verpleegkundigen is hier te downloaden

Als socioloog  ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen beslissingen en oplossingen aan te dragen voor samenleving en organisaties. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering. 

De Rotterdamse sociologie besteed daarbij relatief veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid, waardoor deze beleidsgerichte sociologen vaak bij de bij de overheid, non-profit organisaties of onderzoeksinstituten aan de slag gaan. Als afgestudeerde socioloog  ging ik halverwege de jaren ’90 (een periode waarin de arbeidsmarkt en de carrièremogelijkheden met name ook voor hoger opgeleiden bijzonder ongunstig waren) uiteindelijk aan de slag bij de gemeente Rotterdam, waar ik nu bijna al weer 25 jaar werk in diverse functies.